Boka tid på Färs och Frosta seminstation

Inseminering på Färs och Frosta seminstation i Flyinge

Den här sidan innehåller information för dig som vill betäcka ditt sto på Färs och Frosta seminstation. Vill du beställa semin och använda dig av en annan station så hittar du mer information här.

Varmt välkommna till Färs och Frosta Seminstation i Flyinge! Vi tar emot ston som ska betäckas med hingstar ur PS Flyinge & Partners hingstprogram, tyvärr har vi inte kapacitet att ta emot andra ston.

Vänligen ta del av villkoren innan du bokar tid. Du bokar tid via nedanstående formulär eller ringer på 046-644 40

Villkor

Tillgänglighet

På de hingstar som har stor efterfrågan har vi rätten att begränsa seminen per brunst/sto och ge stona på stationen i Mühlen och i Flyinge förtur.

Inom landet erbjuder vi framförallt färsk semin. Skulle däremot en hingst under avelssäsongen av någon grund (tävlingsinsats, sjukdom osv) kortfristigt inte vara tillgänglig erbjuder vi, när möjligheten finns, att använda frusen semin eller vid önskemål från er en annan hingst från stationen. Endast kostnaden för den hingst ni i slutändan använder faktureras.

Lämning/hämtning

Vi är på plats och kan ta emot dig och ditt sto

Måndag-fredag: 8-11 och 15-17
Lördagar: 9-11
Söndagar efter överenskommelse

Samma sak gäller för hämtning.

Vänligen ta med hästens pass.

Frusen semin

Frusen semin beräknas med max två doser per sto. Därefter tillkommer en ny betäckningsavgift utan kredit eller rätt till kredit på grund av bristande dräktighet. Köp av enstaka doser är inte möjlig. En dos semin blir levererad per brunst. Innan vi skickar frusen semin måste stoägaren skriva under ett användningskontrakt för frusen semin som skickas till oss på fax eller e-mail. Om vi inte har detta intyget kan den frusna seminen inte skickas.

Frusen semin är en egendom av Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH. Doser som inte har använts måste skickas tillbaka. Semin får inte användas på annat sto än det som det var tänkt för från början. Ifall stoägaren använder frusen semin på olagligt sätt utdelas en böter på 2500.00 euro utöver annars obetalda räkningar.

Den levererade containern är en ägodel från hingststationen PS Flyinge & Partners AB och måste skickas tillbaka till stationen inom sju arbetsdagar. Om den inte skickas tillbaka beräknas det 250 SEK per dag från och med den åttonde arbetsdagen.

Om containern inte skickas tillbaka alls eller tappas bort, beräknas denna till sitt fulla värde.

Vi tar inte ansvar för containern ifall en egen container från uppfödaren används.

Så snart en inseminering har skett ska medskickade formulär fyllas i, skrivas under av veterinären/insemineraren och omgående skickas tillbaka till oss tillsammans med det tomma röret.

Frusen semin får endast användas vid traditionell inseminering samt vid embryotransfer. Användning av semin för ICSI eller annan avancerad fortplantningsteknik är endast tillåten efter överenskommelse.

Avgifter

Veterinäravgift

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma: 2000 kr + moms

Fryst sperma (FAI): 5000 kr + moms interna hingstar

Fryst sperma (FAI): 7000 kr + moms externa hingstar

Stationsavgift

För hingst i PS Flyinge & Partners hingstprogram erläggs stationsavgift med 1000 kr, för inseminering med externa hingstar erläggs en stationsavgift med 1500 kr.

Inackordering

Vi erbjuder helinackordering för de ston som behöver. Vi utfodrar med högkvalikativt hösilage samt Krafft pellets. Önskas annat foder vänligen kontakta oss.

Ston utan föl: 200 kr/dag ink moms

Ston med föl: 220 kr/dag ink moms

Bete i grupp: 120kr/ dag ink moms

Vi kan tyvärr ej erbjuda gruppbete för ston med föl.

Den veterinära insemineringen och behandlingen blir genomförd av våra anställda veterinärer och blir fakturerad stoägaren på en extra räkning.

De anställda veterinärerna är inte förvaltare av hingststationen. Uppfödaren ger oss även tillåtelse att veterinär och hovslagare, på uppfödarens bekostnad, får användas om vi anser det nödvändigt eller finner det lämpligt.

Betalning

Betäckningsavgiften ska betalas innan insemineringen. Leveranskostnaden betalas av uppfödaren och ska efterfrågas om ni önskar veta hur mycket det är.

Underlaget för att registrera ditt föl går först att skriva ut när samtliga avgifter i samband med betäckningen är betalda och ett levande föl rapporterats av stoägaren på www.sprangrulla.se.

Tillgodohavandereglering

För hingstar från PS TYSKLAND:

För de ston, som inte blivit dräktiga eller som kastat sitt föl, tillgodoräknar vi uppfödaren hälften av den betalda betäckningssumman på följande år (undantag är hingstar som endast är tillgängliga över frusen semin) under förutsättning att vi får ett veterinärintyg senast den 1 december det år som hästen blev betäckt. Har vi inte fått ett veterinärintyg är det tyvärr inte möjligt att tillgodoräkna sig halva summan. Ston, som blir inseminerade för första gången efter den 1 juli och som inte blir dräktiga, får året efter hela summan tillgodoräknad. Var uppmärksamma på att vi även här behöver ett veterinärintyg att stoet inte är dräktigt senast den 1 december samma år.

För hingstar i programmet som tillhör PS Flyinge & Partners gäller att om man påbörjar betäckningen efter den 15 juli och stoet inte blir dräktigt kan den erlagda avgiften överföras till nästkommande betäckningssäsong.

Tillgodokvittot är bundet till person och hingst. Ändringar är endast möjligt efter överenskommelse. Tillbakabetalning av betäckningskostnaden sker inte. Vi vill göra er uppmärksamma på att tillgodokvitton endast är giltiga i fem år.

Betäckningsrabatter, tillgodokvitton från året innan och andra rabatter är inte möjliga att kombinera.

WFFS

2019 års nya djurskyddslag från EU innehåller bestämmelsen att alla hingstar i avel ska testas för WFFS. Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) är en ärftlig bindvävssjukdom. Drabbade föl avlider. Självklart så har vi testat alla våra hingstar och resultatet hittar ni på vår hemsida www.schockemoehle.com och det går även bra att fråga oss över telefon eller direkt. Vi önskar däremot tydligt säga att det inte finns någon grund till panik!

I Lewitz blev under Paul Schockemöhles avelsarbete långt över 10 000 föl födda och då är inte fölen från våra kunder medräknade. Inte ett enda av alla dessa föl har varit drabbade av WFFS. Sannolikheten är alltså väldigt liten. Risken är till och med så liten, att Paul Schockemöhle är villig att betala den uppfödaren som drabbas av ett WFFS avlidet föl, vilket är vetenskapligt bevisat på en veterinärhögskola, en summa på 10 000 euro. Den här summan ska inte ses som en skadeersättning. Det är istället ett sätt att säga att den i medierna ofta utryckta meningen, att hingstar som är genbärare av WFFS bör uteslutas ur aveln, är fullkomligt överdriven.

Äganderätt

Vid privatpersoner behåller insemineringsstationen äganderätten av varan tills alla räkningar är betalda. Vid företag behåller insemineringsstationen äganderätten av varan tills alla fodringar som uppstår i det pågående affärsförhållandet är fullständigt reglerade.

Övriga överenskommelser

Speciella överenskommelser mellan insemineringsstationen och kunden gäller endast om de är skriftliga.

Bokningsformulär

Vänligen använd nedanstående formulär eller ring 046-644 40 för att boka in ditt sto.

Translate »