Auktionsvillkor

AUKTIONSVILLKOR/TERMS

Före auktionen
Hästarna är selekterade av stall Schockemöhle. Filmer och övrig information på hästarna finns på http://www.flyingeopensales.com
Hästarna är veterinärbesiktigade och röntgade. Intygen finns att tillgå i F.O.S. monter.
Det kan finnas anmärkningar på veterinärintyg och röntgenundersökning. F.O.S. och Agria rekommenderar att intresserade köpare tar del av intygen före auktionen.
Hästarna är uppstallade i auktionsstallet som är öppet för besökare under dagtid.
Kontakta oss om du vill provrida en av hästarna eller se en häst utanför boxen.

Under auktionen
De äldre hästarna visas under ryttare.
Budgivningen startar strax efter att hästen har kommit in.
Observera att moms tillkommer på hästar med momspliktiga säljare, se katalogen.
Utöver inropningspriset tillkommer 6 % + moms i avgift till auktionen.

Delta i auktionen via telefonbud
Skicka namn adress, telefon, e-mail och person/organisations nummer samt häst som du är intresserad av (katalognummer och namn)

Vi  hjälper dig med att lägga bud via telefon och du kommer att bli kontaktad i god tid innan auktionen börjar för att gå igenom detaljerna.

till auktion@flyinge.se

Before the auction
The horses are selected out from the stable Katrinelund and stable Schockemöhle. You can find videos and other information on http://www.flyingeopensales.com
All horses are veterinary examined and x-rayed. The health certificates are available in the F.O.S.stand. There may be remarks on the veterinary health certificate or/and the X-ray examination. F.O.S. and Agria recommend that potential buyers take part of the certificates before the auction.
The horses are stabled in an auction barn that is open to visitors during daytime.
Contact us if you would like to try one of the horses or see the horse outside the box.

During the auction:
The older horses will be shown under rider.
The bidding will start right after the horse has arrived in the indoor.
Please note, VAT will be added to the price of each horses with owners subject to VAT,
see the catalog. A 6% commission + VAT will be added on the knockdown price.

TELEFONBUD/BID IN THE PHONE

 

Participate in the Auction – by bid in the phone
Register as client for telephone bids by sending address, phonenumber, e-mail and VAT number to auktion@flyinge.se

Under auktionen ring/ During the auction call
Helena Torstensson; +46 (0)708 – 752900

 

EU:s dataskyddsförordning gäller för FOS behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas till FOS behandlas av FOS för administration och fullgörande av FOS:s skyldigheter gentemot Köparen innebärande att uppgifterna primärt kommer att behandlas i syfte att genomföra auktionen.

Köparen samtycker till att lämnade personuppgifter behandlas i enlighet med ovanstående.

Den som önskar få information om eller rättelse av egna personuppgifter som behandlas av FOS har rätt att kontakta FOS med begäran därom.